Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Viistechille tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Yksittäisten palveluiden, tuotteiden, sivustojen ja sovellusten yhteydessä voi olla esitettynä lisätietoja tietosuojasta. Näissä tapauksissa annetut lisätiedot ovat ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin.

Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Miten ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja kerätään?

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää mm. hänelle tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin.

Viistech voi tehdä myös asiakasviestintää, jolloin voimme esimerkiksi lähettää asiakkaalle tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin, jos siihen on annettu lupa tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi voimme käyttää henkilötietoja myös kohdentaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme.

Mistä henkilötiedot saadaan?

Viistech saa henkilötiedot asiakkaalta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietoja käsittelevät vain ne Viistechin työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Henkilötietoja kerätään tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessä, henkilön tai hänen yrityksensä tullessa asiakkaaksi, asiakassuhteen aikana sekä muutoin henkilön asioidessa Viistechin kanssa. Keräämme vain kyseessä olevan tuotteen ja palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Saamme tietoja esimerkiksi henkilön pyytäessä palveluja tai vastatessa kysymyksiin Viistechin tarjoamien palveluiden yhteydessä. Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, esimerkiksi verkkosivuillamme keräämme palveluiden käyttö- ja selaustietoja. Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan tuotteen ja palvelun mukaisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Eväste (cookie) on käyttäjän laitteelle tallennettava pieni tekstitiedosto, joka ei vahingoita tietokonetta tai sen tiedostoja. Käytämme evästeitä muun muassa verkkopalveluidemme kehittämiseen ja yleisen käyttökokemuksen parantamiseen.

Lue lisää evästekäytännöstä

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Luovutamme tietojasi vain lain sallimissa puitteissa. Viistech voi luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Sinun oikeutesi asiakkaana

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Miten tietoja säilytetään ja pidetään ajantasaisina?

Säilytämme tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Vastaamme henkilötietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa: info@viis.fi.